Twitter ตั้งค่าการเปิดตัว Twitter Blue ใหม่พร้อมการป้องกันเพื่อป้องกันผู้แอบอ้างเครื่องหมายถูกสีน้ำเงิน

บริการสมัครสมาชิกจะมีราคา $8 ต่อเดือนบนเว็บ และ $11 ต่อเดือนบน iOS ของ Apple Twitter ของ Elon Musk กำลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัว Twitter Blue อีกครั้ง ซึ่งเป็นบริการสมัครสมาชิกที่ตอนนี้มีเครื่องหมายถูกสีน้ำเงิน — และคราวนี้ กำลังดำเนินการตามขั้นตอนใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำรอยของเดือนที่แล้ว ซึ่งนำไปสู่การปลอมตัวที่...