AI ใหม่ของ Meta ทำนายรูปร่างของโปรตีน 600 ล้านตัวใน 2 สัปดาห์

รูปร่างโปรตีนจำนวนมากมาจากสิ่งมีชีวิตที่วิทยาศาสตร์ไม่รู้จักอย่างสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ที่ Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram ได้ใช้แบบจำลองภาษาปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำนายโครงสร้างที่ไม่รู้จักของโปรตีนมากกว่า 600 ล้านตัวที่เป็นของไวรัสแบคทีเรีย และจุลินทรีย์อื่นๆ โปรแกรมที่เรียกว่า ESMFold ใช้แบบจำลองที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อถอดรหัสภาษามนุษย์เพื่อทำนายการบิดเบี้ยวและผลัดเปลี่ยนของโปรตีนที่กำหนดโครงสร้าง 3 มิติได้ อย่างแม่นยำ การคาดการณ์ซึ่งรวบรวมไว้ในโอเพ่นซอร์สESM...