Stephen King ตอบโต้อย่างตรงไปตรงมาต่อแผน Twitter ของ Elon Musk

“ไม่ไม่ไม่.” จำการแลกเปลี่ยนที่แปลกประหลาดของ Elon Musk กับ Stephen King เมื่อสองสามวันก่อนที่เจ้าของใหม่ของ Twitter พยายามต่อรองราคาเครื่องหมายสีน้ำเงิน ดูเหมือนว่ารอบสองอาจจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นด้วยข่าวที่ Musk กำลังคิดที่จะเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ 20 เหรียญสหรัฐต่อเดือนเพื่อเก็บเครื่องหมายตรวจสอบสีน้ำเงินไว้ คิงเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่แฟนของแนวคิดนี้ทำให้ความรู้สึกของเขาชัดเจน มัสค์ตอบกลับโดยกล่าวว่า “Twitter ไม่สามารถพึ่งพาผู้ลงโฆษณาได้ทั้งหมด” ก่อนที่จะเสนอให้เดือนละ 8...